Kontakty

TechnoNova s.r.o. M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky
Obchodný úsek: T +421(0)46 5684781 F +421(0)46 5684781

Vedenie spoločnosti

Generálna riaditeľka
Ing. Denisa Kanásová
Sekretariát: +421 917 745 177
office@technonova.sk
Asistentka GR
Jarmila Mikeštíková
+421 917 745 177
office@technonova.sk
Manažér kvality
Ing. Štefan Lehotkai
+421 917 745 200
lehotkai@technonova.sk

Účtovné a personálne oddelenie

Účtovníčka
Elena Blahová
+421 917 745 180
finance@technonova.sk
Personalistka
Patrícia Hagarová
+421 917 745 179
personal@technonova.sk

Výrobné oddelenie

Výrobný riaditeľ
Ing. Jozef Hoždora
+421 917 745 184
hozdora@technonova.sk

Obchodné oddelenie

Obchodná riaditeľka
Ing. Alena Lacenová
+421 918 689 726
lacenova@technonova.sk
Obchodná referentka
Ing. Anna Michalovičová
+421 917 745 178
michalovicova@technonova.sk
Obchodný manažér
Ing. Ľubomír Šusta
+421 917 745 151
susta@technonova.sk
Manažér nákupu
Ing. Igor Kaikl
+421 917 745 181
kaikl@technonova.sk
Technický manažér
Ing. Marián Detko
+421 917 745 182
detko@technonova.sk