Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou vákuových zariadení, tlakových nádob, zásobníkov, konštrukcií, výrobných zariadení, výmenníkov a kondenzátorov, železnicných cisterien a pogumovaním. Výrobný program organizácie zahŕňa technologické procesy:

Zváranie
- zváranie materiálov triedy 11, 12 ,17, hliníka a jeho zliatin, medi a jej zliatin a titánu
- zváranie metódami ROZ, MIG, MAG – plný a rúrkový drôt a TIG
- zváranie pod tavidlom na zváracom poloautomate
- zváranie plamenom
- polohovanie zvarencov na rôznych polohovadlách

 

Trieskové obrábanie
- sústruženie na sústruhoch do ? 500 mm, sústruženie na karuseloch do ? 3 300 mm, frézovanie do 440 x 1 400 x 450 mm,
- frézovanie a vŕtanie na horizontálnych vyvrtávačkách do rozmerov 2 000 x 2 000 x 1 500 mm a na novej CNC Horizontálnej fréze VH-2000L
- vŕtanie ( vŕtačky rady VR – do VR 6 )
- hobľovanie do rozmerov 1 600 x 10 000 x 1 600 mm
- sústruženie na novom CNC Sústruhu LTC-35 CM

 

Tvárnenie
- zakružovanie pásovín do rozmerov 80 x 80 mm a rúr do ? 108 mm
- zakružovanie plechov do hr. 25 mm
- ohýbanie plechov na ohraňovacom lise do hr. 6 mm
- lisovanie na výstredníkových a hydraulických lisoch do 70 t

 

Delenie materiálu
- rezanie guľatiny a profilov na rýchlorezných pílach do ? 350 resp. profilu 315 x 220 mm
- rezanie plechov na kyslíkovo – acetylénovom CNC stroji do hrúbky 300 mm
- plazmou do 50 mm, rozmer páliacej plochy 2×6 m
- rezanie plazmou prenosným zariadením do hrúbky 28 mm
- strihanie plechov na nožniciach do hrúbky 25 mm, strihanie profilov

 

Povrchové úpravy
- otryskanie plôch oceľovou drťou v komore o rozmeroch 3 000 x 2 550 x 10 000 mm, resp. voľne
- nanášanie náterov štetcom alebo vzduchovým striekaním

 

 

Pogumovanie
- vulkanizovanie vo vulkanizačných kotloch do ? 2 000 x 8 000 mm
- lisovanie gumových dielcov vo forme
- plošné a tvarové pogumovanie

 

 

Tepelné spracovanie
- žíhanie v peci 950 x 820 x 2 200 mm

 

 

 

Nedeštruktívne skúšky
- Nedeštruktívne skúšky prežiarením – röntgen, radioizotopom
- meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom
- zistovanie chýb ochranných povlakov z gumy a plastov elektroiskrovou metódou
- tlakové skúšky
- meranie drsnosti povrchov

 

Naše technologické možnosti rozširuje úzka spolupráca s mnohými spoločnosťami.