o spoločnosti TechnoNova, s.r.o.

Pressure is our World

Staviame na dlhoročných skúsenostiach, odbornosti a zodpovednosti

Spoločnosť TechnoNova je dlhoročným výrobcom rôznych zariadení a technologických celkov pre zákazníkov na celom svete, čo umožňujú naše oprávnenia a certifikácie pre výrobu tlakových zariadení podľa európskych a amerických noriem.

Sme hrdí, že naše produkty slúžia koncovým zákazníkom na celom svete.
Image

Prehľad krajín, v ktorých nájdete naše produkty

Algeria
Algeria1
Austria
Austria 15
Bahrain
Bahrain 4
Bangladesh
Bangladesh3
Belorussia
Belorussia2
Brasil
Brasil2
Canada
Canada24
Colombia
Colombia2
Czech Republic
Czech Republic2
Egypt
Egypt8
El Salvador
El Salvador7
Ethiopia
Ethiopia1
France
France13
Germany
Germany100
Indonesia
Indonesia1
Chile
Chile5
China
China1
Ireland
Ireland1
Italy
Italy11
Japan
Japan5
Kazakhstan
Kazakhstan1
Malaysia
Malaysia1
Mexico
Mexico1
Nigeria
Nigeria1
Northern Ireland
Northern Ireland1
Norway
Norway4
Pakistan
Pakistan1
Portugal
Portugal2
Russia
Russia2
Saudi Arabia
Saudi Arabia2
Serbia
Serbia2
Singapore
Singapore4
South Africa
South Africa1
South Korea
South Korea3
Spain
Spain1
Sweden
Sweden1
Syria
Syria1
Taiwan
Taiwan1
Thailand
Thailand3
United Arab Emirates
United Arab Emirates4
United Kingdom
United Kingdom1
Usa
Usa146
Vietnam
Vietnam1

Sme hrdí, že naše produkty slúžia koncovým zákazníkom na celom svete.

Image
Image

Kvalita

Správny produkt, v správny čas, v správnej kvalite a správnom množstve na správnom mieste!

Našim zákazníkom chceme poskytnúť najvyššiu možnú hodnotu:

  • Eliminácia plytvaní v procese
  • Zvyšovanie pridanej hodnoty
  • Zvyšovanie kvality
  • Zvyšovanie produktivity
  • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov

Kvalita je testovaná a certifikovaná pre splnenie požiadaviek spokojnosti zákazníka.

1940 Začiatok chemickej výroby v Novákoch, dielne boli súčasťou chemických závodov

1960 Ukončenie výstavby súčasných dielní

1991 Privatizácia dielní hlavného mechanika- transformácia dielní na strojársku výrobu

2010 Založenie spoločnosti TechnoNova s.r.o.

História

Počas našej histórie sme nadobudli bohaté skúsenosti spojené s výrobou rôznych druhov tlakových nádob pre mnohé oblasti použitia.

Zodpovednosť pre nás znamená ...

1 Zodpovednosť za...

životné prostredie

Prostredníctvom certifikácie ISO 14001 a investícií do znižovania energetickej náročnosti, trvalého zlepšovania procesov a odstraňovania plytvaní vo všetkých činnostiach pri každodennej práci chceme prispieť k znižovaniu záťaží na životné prostredie.

Vnímame, že chceme ďalším generáciám zanechať prírodu v jej celej kráse ako ju poznáme teraz.
Image
Image

2 Zodpovednosť za...

trvalú udržateľnosť

Udržateľnosť pre nás nie je len recyklácia! Vnímame trvalú udržateľnosť nie len ako prechodný trend, ale ako celkovú filozofiu ohľaduplného fungovania voči hodnotám a vyšším zákonom prírody. Chceme, aby ju takto chápali aj naši kolegovia, zákazníci a dodávatelia. A tiež podľa týchto princípov aj žili. Všetci si uvedomujeme, že udržateľnosť ide omnoho ďalej za naše životy a robíme to pre budúce generácie. Cieľom je znížiť potrebu zdrojov a spotrebu energie v priebehu celého procesu.

3 Zodpovednosť za...

pomoc regiónu

Našou snahou je rozvíjať aj sociálne vzťahy, podporovať projekty, ktoré budú pomáhať slabším spoluobčanom, starať sa o rozvoj komunity a mladých ľudí. Ponúkame možnosti vzdelávania študentov prostredníctvom spolupráce so strojárskou strednou odbornou školou ako aj možnosť praxe mnohých študentov vysokých škôl.

Nie sme len uzavretá spoločnosť, sme súčasťou nášho regiónu.
Image
Image

4 Zodpovednosť za...

rozvoj zamestnancov

Pre dobrú spoluprácu je potrebné mať správnych ľudí, pretože naše úspechy sa dajú dosiahnuť iba vďaka nim. Chceme zvyšovať náš ekonomický úspech a spokojnosť zamestnancov súčasne! Iba tak môže prísť radosť z práce ruka v ruke s odborným a osobnostným rastom našich kolegov. Staráme sa o neustále zlepšovanie pracovného prostredia, pracovných postupov, bezpečnosť práce, ako aj psychické a fyzické zdravie našich ľudí.

Zelený certifikát

Naša spoločnosť odoberá elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov („Zelená energia“) a predchádzaním vzniku emisií CO2 priamo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a znižovaniu produkcie skleníkových plynov.
Image
Image

Bowling

Teambuilding 2013

Golfový kurz

2020

Vianočný večierok

2015

Relax po golfovom kurze

2020

Futbalový turnaj

2020

Lyžiarsky zájazd

2017

Golfový kurz

2020

Školenie

2016